www.aspenberg.info/astro /photo

Bilder tatt med SONY DSC-V1

På denne siden har jeg samlet endel bilder tatt med SONY DSC-V1 i løpet av 2003 og 2004. Klikk på bildene for å se større utgaver.


Kometen C2004/Q2 Machholz

Ingen bilder foreløpig, kun en skisse fra 17/12. Kometen står forløpig lavt på himmelen men stiger raskt, omtrent 2° i døgnet. Den vil være på sitt antatt beste rundt 8. januar 2005 med en beregnet magnitude på 4.1

Endelig et bilde av kometen! 30 sekunders eksponering ISO 400 tatt 4. januar 2005 kl 21:05 med Starmax'en. Bildet er justert litt i Photoshop. Til tross for nøye poljustering er ikke EQ3-2 monteringen helt stabil noe som resulterte i litt urunde stjerner. Stjerna like til venstre for kometkjerna er (ifølge Ciel) TYC1239-00241-1 med visuell lysstyrke 8.92. Hele bildet viser et felt på omlag 40 bueminutter. Nord er opp, øst til høyre.

Til tross for slørskyene fikk jeg tatt et brukbart bilde. Det var såpass mye "grøt" at Pleiadene ikke var synlige visuellt. To timer senere så regnet det. Utstyr er ST-80'en montert på eqvatorial-montering. 30 sekunder ved ISO 400 9. januar kl.21:15. Feltet er omlag 3 grader bredt. Nord er opp, øst til høyre. Mye blå halo rundt stjernene pga. fargefeil i refraktoren. Det øverste paret er separert med 44 buesekunder, det nederste paret (!) har separering 11.5 buesekunder. Bortsett fra den blå haloen rundt stjernene som er mer fremtredende på bildet, viser bildet ganske godt hvordan kometen fremtrer visuellt.

Venuspassasjen 8. juni 2004

engess

Den store dagen var tilfeldigvis endel OAF-medlemmer samlet for å oppleve fenomenet i Vikerhavn på Asmaløy på Hvaler (Norgesglasset: Søk på Vikerbogen). Tilfeldigvis? Vi var to grupper i området. Stefan, Arild og undertegnede var alt på Hvaler. En gjeng huserte på Tore Engens hytte på Vikane i Onsøy. I tillegg stolte Arne og Geir såpass på vår værteft at de kom ned fra Oslo med utstyr for webcasting til hovedarrangementet i Frognerparken. Alt i alt rigget 10 stykker seg til før kl 07:00. Og været slo til. Det var ikke skyfritt, men noen ville det slik at vi fikk oppleve hele passasjen med unntak av omtrent 40 minutter midt på. Seeingen varierte fra ganske god til temmelig turbulent. En storartet opplevelse.

» Montasje av bilder fra passasjen

» Bilder på OAF hjemmesider

Sola

Disse bildene ble tatt en solrik dag i august 2003 da sola var på det mest flekkede. Visuellt var forholdene ikke gode. Utsnittet er variert ved å bruke ulike zoom-innstillinger:

Sola #1  Sola #1

Solflekk 652 fotografert 19. juli kl 15:46 (sånn omtrent). Selve flekken er oppe til venstre i bildet. Bildene er rettvendt. Skjoldene er tynne skyer som drev forbi. Litt senere tok jeg flere bilder mot klar himmel men de ble ikke skarpe. Pussig.

Sola #1 Sola #1

Månen

Måneformørkelsen 9. november var en stor opplevelse og en god natt for å prøve kameraet:

Måneformørkelsen

På skitur en søndag i januar oppdaget jeg denne bleke månen over åsen østenfor Elvåga i Østmarka:

Vintermåne

Månen akkurat passert halvmåne den 28. februar 2004 kl. 16:00. Sted "Persbu" 10 km NV for Vaset i Veste Slidre (61° 2'  32.81" N, 8° 53' 7.34" Ø) omlag 930 moh. Rett før det ble mørkt var det utrolig rolig og skarpt, senere på kvelden urolig som vanlig er på dette stedet:

Halvmåne

Utsnittet viser krateret Ptolemaeus som ifølge diverse kart er omlag 164 km tversover. Det lille krateret (uthevet) bør da være omlag 11.4 km, dvs. at bildet viser detaljer ned mot 4-5 km. Klikk på bildet for et større, dvs. temmelig stort bilde.

Utstyr: Sony'en, 1/250s eksponering F8, ISO 200, Starmax 127, ScopeTronix MaxView40. Bildet er justert opp i PaintShop Pro8 samt PMView.

Enda et månebilde tatt 29. mars 2004, også rett etter halvmåne. Starmax'en er byttet ut med hjemmebygget (222mm f7.6 Newton). Det er tydelig at større tut gir bedre oppløsning:

Halvmåne

Detaljer ned mot en 1 til 2 km kan skilles ut. Større tut gir mer lys, så ISO 100, F8, 1/250s kunne benyttes. Dette var nok det beste månebildet jeg hadde tatt helt til bildet fra 15. februar 2005 som er omtalt nedenfor.

Månesigd fra 21. april 2004. Ikke videre mye detaljer, men tynn var'n, omtrent 52 timer gammel:

Månesigd

Flere månebilder:

Venus

En enkel ekponering 1/25 sekund f8 tatt 9. februar 2004 kl 18:10. Litt unsharp mask. Dette var den beste av mange eksponeringer. Det "kokte" godt og planeten endret fasong hele tiden, men til tider viste planeten tydelig fase. Som man ser er det noe kromatisk forvrenging og overstråling i bildet til venstre:

Venus  Venus, justert  Venus

Bildet i midten er justert med Carsten's AstroAlign. For å justere har jeg oppsamplet til dobbel størrelse, justert blå-kanalen noen piksler nedover, deretter samplet bildet ned igjen til opprinnelig størrelse. Jeg har latt noe overståling være igjen. Hvilket bilde som er "best" blir litt smak og behov. Det tredje bildet er (hvis det er noen tvil) hvordan Starry Night viser planeten for dette tidspunktet.

Venus på dagtid

Nå mot slutten av mars er det ikke noe problem å finne Venus på himmelen i fullt dagslys:

Venus

Bildet ble tatt kl 15:50, 27. mars 2004, 1/250s, ISO 100 F8 med Starmax'en. Neste bilde ble tatt 30. mars omlag kl. 20:30 med hjemmebygget (Newton 222mm F 7.6). ISO 100 1/125s eksponering på F8:

Venus

Stadig smalere sigd

Neste bilde er fra 12. april 2004 omlag kl 20:00. 1/400s, ISO 100 F8, Starmax'en. Planeten begynner nå å vise tydelig sigdform og er merkbart større (dog ikke så mye som fremkommer av bildet):

Venus

Neste bilde er fra 9. mai 2004 kl 21:37. Sigden blir stadig tynnere. Planeten står stadig lavere, bare 25 grader over horisonten idet sola går ned. Bildedata: 1/250s, ISO 100 F4, rødkanal juster 2 pixler opp med Carstens AstroAlign, histogram justering + litt unsharp mask ved hjelp av PaintShop Pro v8. Teleskop: Starmax'en.

Venus

Venus 12. mai 2004 kl 20:22. Dette er 3 eksponeringer 1/400s, ISO 100 F4, lagt sammen og justert med RegiStax, deretter justert rødkanal 2 pixler opp med Carstens AstroAlign. Ingen oppskarping. Teleskop: Starmax'en.

Venus

16. mai 2004 kl 20:38. Dette er to eksponeringer 1/250s, ISO 100 F4, lagt sammen og justert med RegiStax, deretter justert rødkanal noen pixler opp med Carstens AstroAlign. Ingen oppskarping. Teleskop: Starmax'en. Forholdene var elendige. Dette var de to beste av over 20 eksponeringer.

Venus

31. mai 2004 kl 21:06. Sola har nesten gått ned og skjuler seg bak naboens hus. Jeg vet hvor jeg skal lete men det er ikke mulig å se planeten visuellt. Så jeg henter ut en Orion ST80 og begynner å lete. Etter litt søking står den der. Dette må gå an å fotografere! Inn med MaxView40'en (som gir 10X på ST80) og digitalkameraet:

Venus

Velg bildet over for å se hvordan venus så ut visuellt med 10 gangers forstørring. Litt av naboens furutre er også synlig.

Saturn

Dette bildet er satt sammen av tre 1/6-sekund enkelteksponeringer. Opptakene ble gjordt 29. desember. Forholdene var ikke de aller beste denne kvelden heller. Se også bildet jeg har tatt med Web-kamera.

Saturn

Dette bildet er en enkelt 8 sekunders eksponering (F4, ISO 200) gjordt 2. mars 2004 omlag kl. 22:30. Saturn er selfølgelig totalt overeksponert, men hensikten med bildet var å prøve å fange opp de største månene:

Saturns maner

Jupiter

Bildet er en enkel eksponering (1/25s F4 ISO 200) tatt opp 22. februar 2004 kl 22:56. Unsharp mask + 5% øket kontrast. Visuellt "kokte" det endel, detaljer på planeten kom og (mest) gikk. Månene er fra venstre Callisto, Europa, Io (rett ved planeten) og Ganymede ytterst til høyre:

Jupiter

Neste bilde er tatt 30. mars 2004 omlag kl 22:30 med hjemmebygget (222mm f7.6 Newton). Det var noe bedre forhold, men det er igjen tydelig at større tut gir bedre oppløsning:

Jupiter

Bildet har ikke gjennomgått noen form for prosessering! ISO 200, 1/80s F4.

Deep-sky: M42

Dette bildet er en enkelt 30 sek. eksponering strukket 5% kontrast. Bildet er litt uskarpt og trackingen er ikke helt god heller. Opptaket ble gjordt 29. desember (samme kveld som bildet av Saturn):

M42


« Hjem »