Teleskopbygging

Om verktøy

Beskytt øynene!

Å ødelegge synet når du lager et teleskop er i det minste ironisk. Spon og småbiter flyr bokstavelig talt vegg-i-mellom når man bearbeider aluminium med elektroverktøy. Vær også forsiktig når du bruker håndverktøy. Når du båser vekk spon så havner de så altfor lett i øynene. Bruk derfor vernebriller!

Nødvendig verktøy for å bearbeide aluminium

Aluminium er et relativt mykt metall sammenliknet med stål eller messing. Metallet er såpass mykt at det i det fleste tilfeller kan bearbeides med verktøy beregnet for trearbeid.

For å skjære profiler og rør har jeg benyttet en Black&Decker gjærsag med fintannet blad beregnet for hårdtre. For å lage ringene til OTA'en og større hull har jeg brukt en Bosch håndoverfres og en jigg som gjør at fresen nærmest kan benyttes som en passer:

Fres

Jiggen er laget av en bit av en benkeplate samt litt finer og et par stålstenger som passet. Et liknende oppsett for bruk av overhåndfres er beskrevet av Barry Wolfe.

Når jeg skal lage sirkler fester jeg platen på hjørnet av arbeidsbordet med et par tvinger, borer et hull i senter av platen og setter fresen forsiktig ned. Etter 45 grader snur jeg platen og fortsetter til sirkelen er komplett. For å lage et hull lar jeg det stå igjen to smale land 180 grader ifra hverandre som manuelt fjernes siden. De beste resultatene oppnås ved å bruke en relativt tynn fres samt å skjære litt større/mindre enn ønsket diameter for så å justere ned den siste halve millimeteren i neste "runde".

Benkeboremaskin eller stativ til drillen, filer...

En brukbar benkeboremaskin fåes på Obs til en 450 kroner. Alternativt utstyr er et stativ til drillen. Man trenger også en maskinskrustikke for å sikre nøyaktig boring. I tillegg trenger man noen flate runde og firkantede filer av forskjellig finhet. Et godt skyvelære og en kjørner for å markere hull er også nødvendig.

Overflatebehandling

Aluminium er såpass mykt at det er lett å bearbeide. Samtidig gjør mykheten at de ferdige delene fort får riper og blir slitt. Dessuten sverter ubehandlet aluminium av slik at man blir skitten på fingrene av å håndtere det.

Aluminium kan imidlertid elokseres. Eloksering gjør at overflaten blir glasshard samtidig som den kan gis nesten enhver ønsket farge, f.eks. sort. Det finnes firmaer som utfører denne tjenesten, men det er ikke vanskelig å få til dette selv heller. Av beskrivelser jeg har funnet på Nettet er kanskje den beste skrevet av Ron Newman.

Merk at eloksering betyr håndtering av svovelsyre. Prosessen danner syredamp og knallgass. Så vær forsiktig - bruk gummihansker og øyevern. Aller helst bør prosessen foregå utendørs eller et godt ventilert sted for å unngå at det samler seg opp lumske gasser. Ikke gjør dette på kjøkkenet dersom du vil beholde ekteskapet. Elokseringsbadet skal ha en tetthet tilsvarende et utladet bilbatteri så en billig syretester er alt som trengs for å finne ut om badet er sterkt nok. Konsentrert svovelsyre får man tak i hos Chemi-Teknik A/S i Tvetenveien 30 på Brynseng i Oslo (2265 4100). Før kunne man kjøpe fortynnet batterisyre hos bilrekvesitaforhandlere men det er det visst blitt slutt på.

Når man skal blande badet skal syre helles forsiktig i vann mens man rører om. Hell aldri vann i syre. Resultatet blir en eksplosiv reaksjon med farlig syresprut utover alt. Syresøl kan føre til alvorlige skader og forbrenninger. Du er herved advart.

Man ikke regne med å få dette til uten endel eksperimentering. Delen som skal elokseres må være fullstendig ren. Jeg polerer først, monterer deretter elektroden, så vasker jeg delen i aceton for å få av alle fettrester. Vær tålmodig. Å la delen bli i elokseringsbadet litt for lenge ser ikke ut til å skade. Hvis du er utålmodig blir ikke oksydlaget tykt nok til at det tar farge ordentlig. Når riktig tykkelse er oppnådd vil overflaten være matt grå-gul nærmest hvit.

Jeg farger så inn i et bad som starter med romtemperatur, øker langsomt temperaturen til omlag 60 grader i løpet av 50-60 minutter. Fargebadet skal ha en pH på 6.5 til 7. Hvis det et hardt vann der du bor, sett til én dråpe syre. Etter innfarging fosskokes delen i rent vann i 30-45 minutter for å herde og lukke oksydlaget. Til slutt  polerer jeg med litt bivoks for å få en fin finish. Å få tak i fargestoffet som trengs er ikke lett. Det finnes flere firmaer som fører slikt, men de selger stort sett i store kvanta. 25 kilo og mer. Be om en vareprøve. 100 g rekker til mange liter fargebad som kan brukes om og om igjen hvis man passer på å ikke forurense badet med syre fra elokseringsbadet. Jeg fikk etter mye om og men en vareprøve fra Skandinavisk Overflatekjemi A/S Strandgaten 13 2815 GJØVIK Tlf 6117 5827.

Det blir ikke perfekt hver gang. Hvis man ikke er fornøyd lager man et ganske  konsentrert bad av kaustisk soda (NaOH) løst i vann. Dette stripper av oksydlaget relativt kvikt. Ikke la delen ligge for lenge da lut også løser rent aluminium...

« Hjem »