Designskisse

Teleskopbygging

Designvalg

Basis for designet var valget av optikk. Etter å ha studert informasjon fra flere leverandører falt valget på et 222mm (8.75") F1625 mm (f7.63) speilsett fra Oldham Optical i England. Speilsettet ble bestilt i mars 2002. Første forsendelse ble rotet vekk av speditøren, men Norman Oldham tilbød å lage ett nytt sett uten noen kostnad. Dette reddet prosjektet. Det nye speilsettet ankom tidlig i august og arbeidet kunne begynne. Noen vil kanskje spørre «hvorfor så lang breddvidde?» Fordelene er at det ikke er så kritisk med opplinjering av speilene ved f7.6 som ved f4. Sekundærspeilet trenger ikke å være så stort noe som gir bedre kontrast. Dessuten oppnår man relativt stor forstørrelse med relativt store okularer. Mitt favorittokular (fra Siebert optics) på 22.5mm gir omlag 60X og et felt på omlag 2 grader. Ulempene er at «røret» blir over 180 cm langt...

Litteratur

De fleste som planlegger å bygge selv anskaffer seg Rickard Barrys "Building your own telescope". Jeg anbefaler denne boka som i Norge kan skaffes fra Adrakadabra forlag. Se også min link-side.

Åpen stagkonstruksjon

Ganske mange større Dobson reflektorer bygget som åpne systemer. Dvs. at teleskoprøret består av to bokser eller sylindere forbundet med stag i et fagverk. Slike design har flere fordeler, men også noen ulemper. En av fordelene er lav vekt. En annen er enkel demontering i mindre deler for transport. Derav kommer også den største ulempen: Speilene bør linjeres opp (kollimeres) hver gang teleskopet settes sammen. Bygging av et slikt teleskop krever også en helt annen nøyaktighet og bedre verktøy enn Barry's originale design. Skissen til høyre viser et utsnitt av CAD-tegningen for «teleskoprøret».

Man kan spørre seg om en slik stag-løsning blir stiv nok. Tom Crajci har gjordt endel beregninger som forklarer hvilke faktorer som spiller inn når man designer stagene. Jeg har regnet ut en maksimal fleks på 2/100 mm. Dette er så lite at det ikke er mulig å legge merke til i praksis.

Designet er gjort på en gammel utgave av Bentley MicroStation. Jeg er ikke så vant med CAD-systemer så jeg har holdt meg til til to-dimensjonal tegning. Det selv om mine kolleger forteller om alle fordeler med 3D-design. Som bieffekt kan CAD systemet plotte ut 100% korrekt skalerte tegninger. Ved å klippe ut "delene" og lime dem opp på råplatene er man dermed i stand til å plassere huller og kutt meget nøyaktig.

« Hjem »