Teleskopbygging

Bunnboksen

Bunnboks

5. desember 2002: Første steg er komplettert på bunnboksen - eller som det heter på utenlandsk: Lower Tube Assembly (LTA):

Den øverste rammen er en eksakt kopi av den nederste laget av 40x40x3 mm L-profil og 1,5 mm plate. Sidevinklene er også 40x40x3 mm L-profil, 380 mm lange. Totalt blir enheten 380 mm høy, 326 mm i utvendig firkant. Hullet for lyskjeglen er beregnet som en avskjerming ("baffle") av Newt til 246 mm. Jeg kommer til å plassere ytteligere avskjerminger inni boksen. For sammenliknings skyld er hullet i den øverste ringen i UTA'en 260 mm. Disse tallene er minstetall ifra Newt for å unngå vignettering av 75% lyskjeglen for mitt 222 mm speil.

Fremgang og tilbakeslag

Bunnboks

Når den ferdigmonterte boksen ble plassert på et plant underlag så var det en viss - vakling. Ikke mye, omtrent 0,8 mm, men absolutt følbart. Hvis jeg løsnet skruene og presset boksen hardt mot underlaget forsvant vaklingen. Når jeg strammet til skruene igjen så kom vaklingen tilbake. F.. ! Det kunne bare komme av en ting: Unøyaktigheter medførte spenninger mellom elementene. Etter å ha tatt det hele ifra hverandre igjen oppdaget jeg at den øverste rammen var omlag 0,5 mm bredere enn den nederste på en av flatene. Den nederste ramma var målriktig. Den øverste ramma måtte justeres: Jeg boret ut alle POP-naglerene, dro frem ved filer og vinkelmål. Etter en times arbeid var nå begge rammer 100% målriktige. 

LTA'en ble igjen montert sammen og skruene strammet. Vaklingen var nesten vekk, men ikke helt. Her måtte noe finnes på for å sikre at alle vinkler ble rette og sidene parallelle. Jeg tok en tur ned på Unica for å se etter hva slags plastplater de kunne ha.

Stripe
TopView

Denne laminerte ABS-plata er omlag 7 mm tykk og består av to lag ABS med et slags skum i mellom. Den er helt stiv, lett og virker ganske død. Overflaten har samme læraktige finish som plata jeg allerede har brukt i toppboksen. Unica bruker den til verktøykofferter, jeg skulle bruke den til sidevegger:

Jeg fikk skåret til 4 plater; to stykk 230x265 mm, og deretter to stk 320-(2*platetykkelse)x265 mm. Platene ble skåret til på helt eksakte mål. Plassert slik burde de tvinge alle vinkler i LTA'en til å være 100% korrekte. Resultatet ble like godt som forventet. Alle skjevheter er blitt borte.

Bunnboks

« Hjem »