www.aspenberg.info/astro /photo

Kometen C/2006 M4 (SWAN)

Denne kometen ble oppdaget i juli 2006 og er når dette skrives (og skyene holder seg borte) godt synlig fra Norge der den beveger seg raskt opp under Karlsvogna i en bane som vil føre den over Bootes og videre nordøstover mot Hercules og Lyren. Når bildet ble tatt var den på magnitude rundt 5.3, men er nå avtakende.

Bildet er satt sammen av fem 30 sekunders eksponeringer med Canon EOS 20D ved 800 ISO, WO ZS 80mm ED II på Vixen GPDX. Siden jeg ikke klarte å guide på kometen ble det kun 30 sekunders eksponeringer som var noe snaut for å få nok signal på halen, men den kan skimtes med litt godvilje som en svak dis mot NNØ.

C/2006 M4 beveger seg som sagt temmelig raskt. Bevegelsen kan godt sees på denne animasjonen som er satt sammen av de samme bildene, men alignet på stjernene. Det er rundt 5 minutter mellom hver eksponering.

Noen linker

» Søkekart for tidsrommet 8-18 november 2006.
» C/2006 M4 fotografert av Geir Hagabråten fra Harastua 25. oktober.
» Astro-pic of the day

« Hjem »